(2016) DOROTA OSIŃSKA

Dorota Osinska – Special Guest from Poland

Dorota Osinska was born in Wroclaw in 1978. She grew up in Trzebnica, and studied and now lives and works in Warsaw. Dorota the finalist of The Voice Of Poland 2 her education is andragogy and animator of culture and the profession of actress and singer at Rampa Theatre in Warsaw.

She has already won big stage experience – she toured with such legends of Polish music and theater as Irena Santor, Zbigniew Zamachowski, Alicja Majewska, Zbigniew Wodecki, Stanislaw Celińska, Magda Umer, Krzysztof Kolberger and MoCarta Group. She is also a laureate of many competitions of songs – including Opole and Wroclaw Debut Song Festival. Dorota Osinska also has done two albums: her debut, entitled “I’m going” was released in 2004, and its successor, the “pebble blue”, in January 2010. Privately is married and a mother of a three-year-old son Paul. Soon the family size increases, because the singer is currently awaiting another baby! Pregnancy does not mean that Dorothy left the musical talent show The Voice Of Poland.

Dorota Osińska – kim jest finalistka The Voice Of Poland 2?

Dorota Osińska urodziła się we Wrocławiu w 1978 roku. Wychowała się w Trzebnicy, a studiowała oraz obecnie mieszka i pracuje w Warszawie.

Faworytka The Voice Of Poland 2 z wykształcenia jest andragogiem i animatorką kultury, a z zawodu aktorką i wokalistką Teatru Rampa w Warszawie. Zdobyła już duże doświadczenie sceniczne – miała okazję występować u boku takich legend polskiej sceny muzycznej i teatralnej jak: Irena Santor, Zbigniew Zamachowski, Alicja Majewska, Zbigniew Wodecki, Stanisława Celińska, Magda Umer, Krzysztof Kolberger, Grupa MoCarta. Jest także laureatką wielu konkursów piosenki – między innymi opolskich Debiutów czy wrocławskiego Przeglądu Piosenki Aktorskiej.

Dorota Osińska ma także na koncie dwa albumy: jej debiut, zatytułowany “Idę” został wydany w 2004 roku, a jego następca, “Kamyk zielony”, w styczniu 2010 r.

Prywatnie jest żoną i mamą trzyletniego synka Paula. Już wkrótce jej rodzina się powiększy, ponieważ wokalistka oczekuje obecnie kolejnego dziecka! Ciąża jednak nie oznacza, że Dorota opuści muzyczny talent show The Voice Of Poland – uczestniczka zapowiedziała, że nie planuje rezygnować z udziału w programie.